เอไอไทยเจน
HomeStart CodingSmartfarmAbout UsFAQ
HomeStart CodingSmartfarmAbout UsFAQ

เรียนรู้ AI กับเพื่อนกว่า

......

เกษตรอัจฉริยะ

"เกษตรอัจฉริยะ" เป็นระบบการเกษตรที่ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร แนวคิดหลักของ "เกษตรอัจฉริยะ" คือการใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ, ระบบการจัดการน้ำ, และเซนเซอร์ตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพื่อควบคุมและปรับแต่งการปลูกและการเลี้ยงพืชและสัตว์ให้เหมาะสมในทุกสภาพแวดล้อม ช่วยลดการสูญเสียในการเกษตร, ประหยัดทรัพยากร, และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น.

Performance

Previous Event

Supporter