เอไอไทยเจน
HomeStart CodingSmartfarmAbout UsFAQ
HomeStart CodingSmartfarmAbout UsFAQ

ทีม

มันไม่สำคัญว่าสิ่งที่ทำจะเรียกว่านวัตกรรมหรือไม่ ตราบเท่าที่มันแก้ปัญหาให้คนจำนวนมากได้อย่างแท้จริง แค่นี้ก็ยิ่งใหญ่และดีพอแล้ว
รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
หัวหน้าทีม
panrasee.rit@mahidol.ac.th
รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
ผู้ร่วมวิจัย
Zaw Htet Aung
วิศวกร
ทศพร จิตรนำทรัพย์
วิศวกร
เชิญฉัตร ทรงศักดิ์ศุภโชค
วิศวกร

ติดต่อเรา

AIMLAB r.6371, Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University, Engineering Building 3, 3rd Floor, 999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170